Ứng dụng công nghệ số Jala trong nuôi tôm

Ứng dụng Jala cung cấp một hệ thống quản lý nuôi cải tiến hoàn chỉnh, với hệ thống lưu giữ dữ liệu dễ dàng và phương pháp nuôi dựa trên yếu tố dữ liệu.

Người nuôi có thể sử dụng tiện lợi ứng dụng Jala qua điện thoại di động trong quản lý hoạt động nuôi tôm. Thông qua đó, người nuôi có thể theo dõi tiến trình nuôi tôm, nhận các giá trị ước lượng trong quá trình nuôi; có thể tự lưu dữ liệu hoạt động nuôi trong trường hợp không có mạng; cộng sự hay nhà đầu tư cùng hợp tác quản lý trên cùng một trang trại nuôi. Phần mềm ứng dụng giúp người nuôi đọc được các bản tin về nuôi trồng thủy sản, kỹ năng nuôi tôm và các thông tin về dịch bệnh trên tôm mới nhất.

Đây là chương trình hứa hẹn thúc đẩy ngành tôm phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế./.

Theo PV: Minh Trí - CTVCaMau

Tin liên quan